Thư chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thư chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02), Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh có thư gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế tỉnh nhà. Nội dung thư như sau:
BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG 2 - ĐÀO TÀO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHUYÊN KHOA TÂM THẦN CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI TRÀ VINH.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG 2 - ĐÀO TÀO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHUYÊN KHOA TÂM THẦN CHO CÁN BỘ Y TẾ TẠI TRÀ VINH.

Sức khỏe tâm thần không chỉ là một trạng thái không có rối loạn hay dị tật về tâm thần, mà còn là một trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái, muốn có một trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái thì cần phải có chất lượng nuôi sống tốt, có được sự ...
Trang chủ