LỢI ÍCH TỪ VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

LỢI ÍCH TỪ VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức hàng năm từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 tại hơn 170 quốc gia nhằm khuyến khích việc nuôi còn bằng sữa mẹ và nâng cao sức khỏe trẻ em trên toàn thế giới. Nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất để cung cấp nguồn ...
Hoạt động