GIẢI CHẠY HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “NHỮNG BƯỚC CHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG” TẠI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TRÀ VINH

GIẢI CHẠY HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “NHỮNG BƯỚC CHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG” TẠI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/ĐTN ngày 27/2/2024 của Ban chấp hành chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc Hưởng ứng Chương trình “Mỗi Thanh niên 10.000 bước chân, những bước chân vì cộng đồng năm 2024”.Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày ...
CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024.

CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024.

Ngày 30/01/2024, Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh (CDCTV), tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Ban Giám đốc, Ban Chấp Công đoàn, cùng tất cả đoàn ...
TẾT THIẾU NHI NĂM 2023

TẾT THIẾU NHI NĂM 2023

Chiều ngày 01/6/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức chương trình Tết thiếu nhi cho các cháu là con em của cán bộ viên chức tại đơn vị. Trong chương trình Công đoàn cơ sở Trung ...
Hoạt động