Tọa đàm các bệnh mùa nắng nóng.

Bs CKII Trương Văn Dũng - Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tọa đàm về các bệnh thường gặp trong mùa nắng nóng.

 

Tin tức y tế