Tin tức y tế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Thực hiện theo Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn chuyên đề năm 2023, 2024, 2025 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trung tuần tháng 03 năm 2023, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023 cho trên 37 đoàn viên tham dự.

Nội dung cốt lỗi của chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

là “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”. Theo đó, mỗi đoàn viên cần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể theo đúng phương châm học tập đi đôi với làm theo; thường xuyên tự soi”,“tự sửa”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua buổi học tập chuyên đề. Mỗi đoàn viên đã nâng cao tính sáng tạo phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, khí phách của con người Việt Nam, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới và xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp./.

Lê Hà Nhật Đông

 


Tác giả: Lê Hà Nhật Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết