Trà Vinh lễ phát động chiến dịch " Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết" năm 2022.

Trà Vinh lễ phát động chiến dịch " Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết" năm 2022.

Tin tức y tế