Tin thời sự Đài PTTH Trà Vinh: Bs CKII Trương Văn Dũng - Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cho biết cụ thể về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa của tỉnh Trà Vinh.

Nguồn: Tin thời sự Đài PTTH Trà Vinh ngày 02/7/2022.

Tin tức y tế