Cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19

 Bs CK2 Trương Văn Dũng - Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trả lời trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Đài PTTH Trà Vinh

Tin tức y tế