CẢNH GIÁC - AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN MẠNG

Đứng trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm viêc, học tập.... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau :

Tập 1 : https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw&list=PLztC9lZOOUccBiHc4XXhyoeSH8kvXRWaO&index=5

Tập 2 : https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog&list=PLztC9lZOOUccBiHc4XXhyoeSH8kvXRWaO&index=6

Tập 3 : https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs&list=PLztC9lZOOUccBiHc4XXhyoeSH8kvXRWaO&index=7

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw&list=PLztC9lZOOUccBiHc4XXhyoeSH8kvXRWaO&index=8 

Tin tức y tế