BS Trương Văn Dũng – Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh, trả lời chuyên mục Sức khỏe cho mọi nhà Đài PTTH TV.

BS Trương Văn Dũng – Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh, thông tin về tình hình bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay.

Tin tức y tế