Đặt lịch khám
Giờ mở cửa
  • Thứ hai07:00-17:00
  • Thứ ba07:00-17:00
  • Thứ tư07:00-17:30
  • Thứ năm07:00-17:00
  • Thứ sáu07:00-17:00
  • Thứ bảy09:00-15:00
  • Chủ nhậtNGHỈ